สิ่งที่ทางบริษัทฯ ต้องการหลังจากลูกค้าชําระเงินแล้วค่ะ และขั้นตอนต่างๆ ก่อนลงโฆษณาออนไลน์และหลังลงโฆษณาออนไลน์ค่ะ

  • 1.ลูกค้าส่งหลักฐานยืนยันการชําระเงิน (ทางแฟกซ์ 02-639-7744 หรือ ppc@nipa.co.th)
  • 2.ชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อ เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ
  • 3.ชื่อเว็บไซต์ในการลงโฆษณา
  • 4.ข้อมูลในการทํา Banner ข้อความ และ รูปภาพ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีรบกวนแจ้งรูปภาพที่ต้องการค่ะทางเราจะบริการทําให้ลูกค้า สีของ Banner ที่ต้องการใช้ (หรือจะให้ทางเจ้าหน้าที่ออกแบบให้แจ้งได้)
  • 5.เจ้าหน้าที่โฆษณาจะติดต่อเพื่อแนะนํา ในการโปรโมท
  • 6.หลังจากออกแบบ Banner เสร็จ ทางบริษัทจะส่งตัวอย่าง Banner ให้ทางลูกค้าดูก่อนการลงโฆษณาว่าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนไหนบ้าง
  • 7.ทางบริษัทฯ จะทําการขึ้นโฆษณาทันทีที่ออกแบบ Banner เสร็จแล้ว ซึ่ง Username และ Password จะอยู่ในอีเมล์อนุมัติโฆษณา ทางบริษัทฯจะส่ง Report รายงานจํานวนเว็บไซต์ที่แสดงทั้งหมดให้ลูกค้าเข้าไปดูโฆษณาของท่านทางเอีเมล์
  • 8.เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดตามผลในการลงโฆษณาอีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายขาย 02-639-7878 ต่อ 107 / สายด่วน 086-316-6130

ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 20.00น. ทุกวัน จันทร์วันอาทิตย์

เบอร์แฟกซ์ 02-639-7770 E-mail : ppc@nipa.co.th